Projekty RPO realizowane przez DTP Sp. z o. o w Zielonej Górze

System wsparcia procesów projektowania i produkcji narzędziami wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) w DTP Sp. z o. o w Zielonej Górze
Opracowanie przez firmę DTP w Zielonej Górze systemu wsparcia customizowanych procesów produkcyjnych za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji i zaawansowanych technik rozpoznawania obrazów
Inwestycja w infrastrukturę badawczą i aparaturę do prowadzenia projektów B+R spółki DTP, z siedzibą w Zielonej Górze.

Tytuł projektu:

System wsparcia procesów projektowania i produkcji narzędziami wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) w DTP Sp. z o. o w Zielonej Górze


Cel projektu i spodziewane efekty:

Celem projektu jest stworzenie systemu wykorzystującego techniki rozszerzonej rzeczywistości w procesach projektowania i produkcji. Projektowany system budowany jest w oparciu o:

  • analizę wizyjną otoczenia operacyjnego umożliwiającą optyczne łączenie widzianych obiektów rzeczywistych z obiektami kreowanymi wirtualnie,
  • system generowania wirtualnych obiektów, ich pozycjonowania i skalowania w wizualizowanym obrazie w proporcji do widzianych obiektów rzeczywistych,
  • system sterowania wizualizacją wykorzystujący identyfikację gestów rąk.

Projekt realizowany jest w siedmiu następujących po sobie etapach, zapewniających osiągnięcie poziomów gotowości technologicznej od trzeciego do dziewiątego.

Stworzone rozwiązania będą stanowiły narzędzie rozwoju aplikacji dedykowanych tworzonych w przyszłości do zastosowań przemysłowych. Efekty projektu w połączeniu z technologiami takimi jak bazy danych, komunikacja bezprzewodowa, identyfikacja i autoryzacja odbiorców informacji cyfrowych umożliwią szerokie wdrożenie technik rozszerzonej rzeczywistości w wielu dziedzinach projektowania i produkcji.

Wzbogacenie rzeczywistego otoczenia wirtualnym modelem pozwala na znaczne oszczędności i zapewnienie jakości w procesach diagnostycznych, testowych i montażowych. Eliminuje dokumentację papierową, która z powodzeniem zastąpiona jest wirtualną instrukcją, wspomaga wyszukiwanie miejsc montażu, dostarcza dodatkowych informacji o parametrach i właściwościach stosowanych części.

Okres trwania projektu to 01.2017 do 12.2018

Wartość projektu: 5 371 183,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 698 075,00 PLN


Tytuł projektu:

Opracowanie przez firmę DTP w Zielonej Górze systemu wsparcia customizowanych procesów produkcyjnych za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji i zaawansowanych technik rozpoznawania obrazów


Cel projektu i spodziewane efekty:

Trwająca obecnie czwarta rewolucja przemysłowa sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na indywidualizowanie produktu. Stawia to wyzwanie stworzenia nowych narzędzi umożliwiających efektywną, intuicyjną interakcję pracowników z nowoczesnym środowiskiem pracy, elastycznymi systemami CAD i zrobotyzowanymi elementami produkcji.

Stawia to wyzwanie stworzenia nowych narzędzi umożliwiających efektywną, intuicyjną interakcję pracowników z nowoczesnym środowiskiem pracy, elastycznymi systemami CAD i zrobotyzowanymi elementami produkcji. Narzędzi zapewniających sprawne korzystanie z lawinowo rosnącej ilości informacji cyfrowych w otoczeniu produkcyjnym.

Celem projektu jest stworzenie systemu wykorzystującego narzędzia sztucznej inteligencji i zaawansowane techniki rozpoznawania obrazów w elastycznych procesach produkcyjnych. W szczególności – stworzenie zrobotyzowanego, samouczącego się stanowiska analizy modeli CAD określonych obiektów, oraz rozpoznawania tych obiektów w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, a w dalszej kolejności anotacji tych dwóch elementów, ich wzajemnego dopasowania i odpowiedniego przekazania wypracowanych informacji do robota wykonawczego lub operatora.

Okres trwania projektu od lipca 2018 do czerwca 2020

Wartość projektu: 5 993 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 383 022,00 PLN


Tytuł projektu:

Inwestycja w infrastrukturę badawczą i aparaturę do prowadzenia projektów B+R spółki DTP, z siedzibą w Zielonej Górze.


Cel projektu i spodziewane efekty:

Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury – zaplecza sprzętowo programistycznego, do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i rozwojowych. Zakupiony w ramach dofinansowania sprzęt oraz oprogramowanie poszerzy zakres usług przedsiębiorstwa, podniesie jego komplementarność i pozwoli zaoferować prace i projekty prowadzone w sposób spójny, w nieprzerwanym procesie iteracyjnych badań i pod okiem doświadczonej kadry. Utworzone zaplecze pozwoli na realizację całego procesu projektowo-badawczego w obrębie przedsiębiorstwa.

Okres trwania projektu od sierpnia 2018 do lipca 2019

Wartość projektu: 391 176,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 174 630,50 PLN